Kanoniczna wizytacja parafii przez bp Jana Zająca

     Jednym z ważnych wydarzeń każdej wspólnoty parafialnej jest przewidziana w prawie Kościoła wizytacja kanoniczna przeprowadzana przez biskupa ordynariusza diecezji lub przez jednego
z biskupów pomocniczych. Wizytację kanoniczną, przeżywaliśmy w naszej Parafii w dniach
28 – 29 października 2018 r.
     Ksiądz biskup rozpoczął wizytację w niedzielę 28 października od Mszy św. o godzinie 7.00, podczas której wygłosił homilię. Przed rozpoczęciem Mszy św. nastąpiło przywitanie kanoniczne w drzwiach Kościoła przez ks. Proboszcza, Dziekana oraz Radę Parafialną. Następnie ksiądz Proboszcz, w swoim powitaniu krótko scharakteryzował parafię, podając występujące w życiu naszej witowiańskiej wspólnoty radości i problemy. W trakcie kolejnej Mszy św. o godz. 9.00 ks. Biskup także wygłosił Słowo Boże. Po Mszach św. udzielił indywidualnego błogosławieństwa wiernym.
     Msza św. o godz. 11, której przewodniczył ks. Biskup miała wyjątkowy charakter. Na wstępie jeszcze raz Dostojnego Gościa przywitał ks. Proboszcz Jan Lis, który przedstawiając krótką charakterystykę parafii, wyraził wdzięczność parafianom za ofiarność przy podejmowaniu różnych dzieł oraz za zaangażowanie w życie parafii.
Czytania zostały odczytane przez przedstawicieli Parafian. Mszę św. ubogacał śpiew i muzyka kapeli góralskiej. Sztandary i stroje góralskie przyczyniły się do jeszcze piękniejszego i głębszego przeżywania spotkania z ks. Biskupem. Po pasterskim błogosławieństwie udzielonym wszystkim wiernym, ks. Biskup, pobłogosławił indywidualnie małżeństwa z naszej parafii. Po mszy św. miał miejsce obiad, w którym uczestniczyli księża z dekanatu, a swoje imieniny obchodził ks. Tadeusz Horwat – pracujący w naszej parafii.  
     Jednak pracowity dla ks. Biskupa dzień, nie skończył się jeszcze, gdyż bezpośrednio po obiedzie miały miejsce odwiedziny ks. Biskupa w 3 domach chorych.
Po południu o godz. 15.00 na cmentarzu parafialnym, zgromadzeni wierni wraz z ks. Biskupem odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia za zmarłych.
Kolejnym punktem wizytacji było spotkanie na plebanii z członkami Duszpasterskiej Rady Parafialnej. W trakcie tego spotkania, przedstawiciel Rady przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności Rady Parafialnej, zaś wszyscy członkowie przedstawili się podając jaką pełnią funkcję gdzie pracują i parę słów o rodzinie. Ks. biskup podkreślił znaczenie szafarzy Eucharystii w dzisiejszym kościele. Spotkanie zakończyło się krótką modlitwą i błogosławieństwem.
Po spotkaniu z Radą, nasz Gość odwiedził siostry Córki Bożej Miłości. Modlił się w kaplicy sióstr po czym nastąpiło spotkani w refektarzu klasztornym. O godzinie 17.30 ks. Biskup wziął udział także w modlitwie różańcowej, po którym przewodniczył Mszy św. o godzinie 18.00. Po Mszy św. wieczornej miało miejsce Błogosławieństwo indywidualne wiernych.  Przed pasterskim błogosławieństwem, kończącym Eucharystyczne spotkanie, wyrazy wdzięczności za wspólną modlitwę wyraził głównemu celebransowi ks. Proboszcz. Po tej Mszy św. wspólnota witowiańska pożegnała swego Pasterza, dziękując mu za trud i dar, jakim był ten niedzielny dzień spotkań i wspólnej modlitwy, zaś naszym darem niech pozostanie modlitewna pamięć w intencji ks. Biskupa Jana. Niedziela zakończyła się kolacją z księżmi pracującymi w parafii Witów. Po kolacji ks. biskup podsiał księgi parafialne (chrztów, małżeństw, bierzmowanych, chorych), wpisał się do kroniki.
Poniedziałek – drugi dzień wizytacji to spotkanie z uczniami i Gronem Pedagogicznym Zespołu Szkół w Witowie. Podczas tego spotkania ks. Biskup wręczył dyplomy i nagrody w szkolnym konkursie: „Mój własny, piękny różaniec”. Po spotkaniu z uczniami na korytarzu szkolnym ks. biskup udał się do pokoju nauczycielskiego na spotkanie z dyrektorem szkoły i gronem pedagogicznym. Po spotkaniu miał miejsce jeszcze obiad na plebanii w Witowie, po czym ks. biskup i kapłani poszli do kościoła aby przed figurą Matki Bożej Szkaplerznej – patronki kościoła zawierzyć całą parafię Bożemu Miłosierdziu. Ks. Biskup udzielił błogosławieństwa kapłanom.  To spotkanie zakończyło wizytację kanoniczną w naszej parafii.


Prośmy, aby spotkanie z Biskupem
oraz wspólna modlitwa przyniosły obfite owoce
w życiu każdego z nas i całej wspólnoty parafialnej.

DIAMENTOWY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA
KS. ALEKSANDRA KARKOSZKI - Salezjanina
PIERWSZEGO PROBOSZCZA PARAFII WITÓW
   
    7 października o godz. 11 w Kościele Parafialnym Matki Bożej Szkaplerznej w Witowie miała miejsce wyjątkowo uroczysta Msza św. – msza jubileuszowa - 60-lecie kapłaństwa księdza Aleksandra Karkoszki. Jubilat był pierwszym proboszczem naszej parafii. Na Mszę św. przybyli licznie parafianie, przedstawiciele grup parafialnych, aby podziękować za dar kapłaństwa. Podczas Mszy św. były niesione dary, czytane do nich komentarze, a także została odczytana specjalnie na tą chwilę przygotowana modlitwa wiernych. Mszę św. ubogacał śpiew góralski. Na zakończenie nie mogło zabraknąć życzeń dla Jubilata, który nie krył wzruszenia.

Z okazji 60 rocznicy święceń kapłańskich
życzymy Tobie obfitych łask Bożych na dalsze lata kapłańskiego
posługiwania. Niech Pan Bóg obdarzy Cię zdrowiem, mocą i siłą,
 a Matka Boża Szkaplerzna niech wstawia się za Tobą o potrzebne łaski,
otaczając płaszczem swej opieki.

Joomla templates by a4joomla