Zmiana na stanowisku Proboszcza

W dniu 01. 09.2019 roku nastąpiła w witowiańskiej Parafii zmiana na stanowisku Proboszcza. Po ośmioletniej posłudze dotychczasowy Probosz
ks. Jan Lis przejął obowiązki Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku na Górce. Do pracy w Witowie został skierowany na Jego miejsce ks. Sylwester Rozemberg. Zmiana dokonała się podczas uroczystej Mszy świętej o godzinie 11.00 w obecności księdza Dziekana Krzysztofa Kocota.

Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu Janowi, którego ogrom pracy włożony w posługę kapłańską docenili wszyscy Witowianie. Słowa podziękowań na długo będą brzmiały w tutejszej Świątyni i podkreślały, że warto poświęcać swoje życie dla ludzi - szczególnie młodych. To oni wypowiedzieli pod adresem księdza Jana piękne, płynące z serca słowa:

Drogi Księże Janie!
O księże cy Ci nie zol,od nos z Witowa i oazy odchodzić ?
8 rok jeześ tu z nami,
To z zolem Ciy dziś zegnome.
Przykładem nos łoświecołeś,jakom mome spełniać powinność,
I w sercak stale podniecołeś-wiarę,nadzieje i miyłość.
O nie gardź tymi słowami,co som dowodym miyłości.
Pomódl siy casym za nami i zaboc syćkie przykrości.
Kapłaniy nos drogi,jus łopuscos Witowiańskie progi,
Chrystus Ciy jus woło łod nos precki,
ka indyj paść Jego łowiecki.
Księże jeześ łod Boga posłany.
Tam ka Ciy los kapłański postawi,
Niyk Ci wsyndyj Jezus błogosławi.
Niyk Ciy Matka Bosko Szkaplerzno zawse prowadzi i świyci
Tego Ci z całego serca zycom oazy dzieci!
Od animatorek przyjmij te słowa nas proboscu miły
I być taki jak ześ zawse jest scyńsliwy.
Na wieki w sercach pozostanies nasych
I mome nadzieje ze zagościs u nos casym.
 
Smutny ptosek
Kie jesień przychodzi
Smutno nom Ciy zegnać

Kie łod nos łodchodzis.

Jako nowy Proboszcz z serca dziękuję ks. Janowi za te lata mozolnej pracy, a wszystkim Witowianom dziękuję za jakże ciepłe przyjęcie i okazywane na co dzień serce.

 

Kanoniczna wizytacja parafii przez bp Jana Zająca

     Jednym z ważnych wydarzeń każdej wspólnoty parafialnej jest przewidziana w prawie Kościoła wizytacja kanoniczna przeprowadzana przez biskupa ordynariusza diecezji lub przez jednego
z biskupów pomocniczych. Wizytację kanoniczną, przeżywaliśmy w naszej Parafii w dniach
28 – 29 października 2018 r.
     Ksiądz biskup rozpoczął wizytację w niedzielę 28 października od Mszy św. o godzinie 7.00, podczas której wygłosił homilię. Przed rozpoczęciem Mszy św. nastąpiło przywitanie kanoniczne w drzwiach Kościoła przez ks. Proboszcza, Dziekana oraz Radę Parafialną. Następnie ksiądz Proboszcz, w swoim powitaniu krótko scharakteryzował parafię, podając występujące w życiu naszej witowiańskiej wspólnoty radości i problemy. W trakcie kolejnej Mszy św. o godz. 9.00 ks. Biskup także wygłosił Słowo Boże. Po Mszach św. udzielił indywidualnego błogosławieństwa wiernym.
     Msza św. o godz. 11, której przewodniczył ks. Biskup miała wyjątkowy charakter. Na wstępie jeszcze raz Dostojnego Gościa przywitał ks. Proboszcz Jan Lis, który przedstawiając krótką charakterystykę parafii, wyraził wdzięczność parafianom za ofiarność przy podejmowaniu różnych dzieł oraz za zaangażowanie w życie parafii.
Czytania zostały odczytane przez przedstawicieli Parafian. Mszę św. ubogacał śpiew i muzyka kapeli góralskiej. Sztandary i stroje góralskie przyczyniły się do jeszcze piękniejszego i głębszego przeżywania spotkania z ks. Biskupem. Po pasterskim błogosławieństwie udzielonym wszystkim wiernym, ks. Biskup, pobłogosławił indywidualnie małżeństwa z naszej parafii. Po mszy św. miał miejsce obiad, w którym uczestniczyli księża z dekanatu, a swoje imieniny obchodził ks. Tadeusz Horwat – pracujący w naszej parafii.  
     Jednak pracowity dla ks. Biskupa dzień, nie skończył się jeszcze, gdyż bezpośrednio po obiedzie miały miejsce odwiedziny ks. Biskupa w 3 domach chorych.
Po południu o godz. 15.00 na cmentarzu parafialnym, zgromadzeni wierni wraz z ks. Biskupem odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia za zmarłych.
Kolejnym punktem wizytacji było spotkanie na plebanii z członkami Duszpasterskiej Rady Parafialnej. W trakcie tego spotkania, przedstawiciel Rady przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności Rady Parafialnej, zaś wszyscy członkowie przedstawili się podając jaką pełnią funkcję gdzie pracują i parę słów o rodzinie. Ks. biskup podkreślił znaczenie szafarzy Eucharystii w dzisiejszym kościele. Spotkanie zakończyło się krótką modlitwą i błogosławieństwem.
Po spotkaniu z Radą, nasz Gość odwiedził siostry Córki Bożej Miłości. Modlił się w kaplicy sióstr po czym nastąpiło spotkani w refektarzu klasztornym. O godzinie 17.30 ks. Biskup wziął udział także w modlitwie różańcowej, po którym przewodniczył Mszy św. o godzinie 18.00. Po Mszy św. wieczornej miało miejsce Błogosławieństwo indywidualne wiernych.  Przed pasterskim błogosławieństwem, kończącym Eucharystyczne spotkanie, wyrazy wdzięczności za wspólną modlitwę wyraził głównemu celebransowi ks. Proboszcz. Po tej Mszy św. wspólnota witowiańska pożegnała swego Pasterza, dziękując mu za trud i dar, jakim był ten niedzielny dzień spotkań i wspólnej modlitwy, zaś naszym darem niech pozostanie modlitewna pamięć w intencji ks. Biskupa Jana. Niedziela zakończyła się kolacją z księżmi pracującymi w parafii Witów. Po kolacji ks. biskup podsiał księgi parafialne (chrztów, małżeństw, bierzmowanych, chorych), wpisał się do kroniki.
Poniedziałek – drugi dzień wizytacji to spotkanie z uczniami i Gronem Pedagogicznym Zespołu Szkół w Witowie. Podczas tego spotkania ks. Biskup wręczył dyplomy i nagrody w szkolnym konkursie: „Mój własny, piękny różaniec”. Po spotkaniu z uczniami na korytarzu szkolnym ks. biskup udał się do pokoju nauczycielskiego na spotkanie z dyrektorem szkoły i gronem pedagogicznym. Po spotkaniu miał miejsce jeszcze obiad na plebanii w Witowie, po czym ks. biskup i kapłani poszli do kościoła aby przed figurą Matki Bożej Szkaplerznej – patronki kościoła zawierzyć całą parafię Bożemu Miłosierdziu. Ks. Biskup udzielił błogosławieństwa kapłanom.  To spotkanie zakończyło wizytację kanoniczną w naszej parafii.


Prośmy, aby spotkanie z Biskupem
oraz wspólna modlitwa przyniosły obfite owoce
w życiu każdego z nas i całej wspólnoty parafialnej.

Joomla templates by a4joomla