„Jak paciorki różańca przesuwają się chwile, nasze smutki, radości i blaski ...”-  ta pieśń najczęściej towarzyszyła modlitwie różańcowej, prowadzonej w kościele w Witowie. Miesiąc październik, to czas szczególnej modlitwy różańcowej. W tym roku dzieci w szkole, w ramach konkursu wykonywały różańce - technika była dowolna, najmłodsi prosili o pomoc swoich rodziców. Dzieci ze szkoły podstawowej wykonały ponad 40 prac. Na spotkaniach Oazy Dzieci Bożych również był dzień, podczas którego modlitwa i tajemnice różańca były przedmiotem pracy i rozważania. Wystawa różańców została pokazana w szkole. Zarówno uczniowie, nauczyciele jak i wszyscy odwiedzający szkołę mieli okazję obejrzeć prace dzieci.

 

Następnie została przeniesiona do kościoła, aby także tam prace najmłodszych radowały osoby modlące się tą prostą, ale jakże piękną modlitwą. Dzieci po raz kolejny zaskoczyły dorosłych swoją pomysłowością i twórczą radością. W czasie różańca w kościele dzieci odmawiały samodzielnie jedno 'Zdrowaś Maryjo' do mikrofonu, przez co tym pełniej brały udział w tej modlitwie. W jedną z sobót Oaza Dzieci Bożych dała małe przedstawienie w kościele, przebierając się w postacie odmawianych tajemnic radosnych i recytując przygotowane wcześniej teksty. W galerii, na stronie internetowej parafii można zobaczyć prace dzieci, jak i też ich artystyczne występy. Św. Jan Paweł II mawiał, że modlitwa różańcowa to jego ulubiona modlitwa, a ile rozdał różańców? Tego chyba nikt nie zliczy.

 Zachęcamy do zobaczenia galerii.

 

 

W dniu 19 lipca 2015 roku w Parafii MB Szkaplerznej w Witowie mieliśmy miłą uroczystość, związaną
z poświęceniem sztandaru Byłych Wychowanków Salezjańskich Koła TATRY. Podczas uroczystości obecny był ks. Inspektor Dariusz Bartocha, który przewodniczył Mszy św. o g. 11.00 i poświęcił sztandar.  Wychowankowie ze szkół salezjańskich, głównie tej w Oświęcimiu spotykali się corocznie między innymi z okazji świąt Bożego Narodzenia i dzielili się opłatkiem. Od 2005 roku kiedy to powstało Koło „Tatry” uczestnikom spotkań towarzyszyła myśl, w jaki sposób okazać wdzięczność
ks. Bosko i salezjanom za wychowanie, wykształcenie. W czasie dyskusji oraz wymiany zdań padła myśl, aby ufundować sztandar. Okazją do tego była 10-ta rocznica powstania koła - przypadająca właśnie w roku 2015.
Zarząd rozpoczął przygotowania już rok wcześniej, zostały podzielone obowiązki. Wychowankowie
z dumą stali  - dzierżąc w dłoniach sztandar, na którym widnieje postać św. Jana Bosko oraz Maryi Wspomożycielki Wiernych na tle ukochanych Tatr. Uroczystość uświetnili swoją obecnością członkowie Stowarzyszenia BWS, chór z Oświęcimia a przede wszystkim kapłani - Salezjanie
z ks. Inspektorem Dariuszem Bartochą na czele. Obecni byli także: ks. Adam Paszek, ks. Zenon Latawiec, ks. Jan Kucharczyk, ks. Krzysztof  Pilarz, ks. Jan Staszel oraz ks. Jan Hańderek. Obok sztandaru BWS były także poczty sztandarowe z Witowa: Ochotniczej Straży Pożarnej, Związku Podhalan oraz z Zespołu Szkół im. Ks. Leona Musielaka.
 Po uroczystościach w kościele,  w remizie strażackiej miała miejsce część artystyczna. Tam po posiłku nastąpiło uroczyste wbijanie tzw. gwoździ pamiątkowych do tablicy przy sztandarze.  Na koniec tej krótkiej relacji warto wgłębić się w historię Byłych Wychowanków Salezjańskich.

 

BWS – Byli Wychowankowie należą do Rodziny Salezjańskiej z tytułu otrzymanego wychowania. Ich przynależność staje się bardziej ścisła, gdy zobowiążą się do uczestnictwa w posłannictwie salezjańskim w świecie. Można uznać, że ruch Byłych Wychowanków Salezjańskich (BWS) sięga roku 1870, kiedy to kilkunastu rzemieślników i robotników turyńskich postanowiło uczestniczyć
w obchodach imienin ks. Bosko na Valdocco, co stało się 24 czerwca. Do tych tradycyjnych dołączyły potem odrębne spotkania. Na uwagę zasługuje to, które odbyło się 13 lipca 1884 r., kiedy to
ks. Bosko wypowiedział słowa bardzo znaczące dla tego ruchu: Byliście małą trzódką. Powiększyła się, bardzo się powiększyła, ale pomnoży się jeszcze bardziej. Staniecie się światłem, które rozbłyśnie wśród świata. I tak faktycznie się stało. Najpierw była pierwsza lokalna Unia Byłych Wychowanków (1894), potem powstała myśl o stworzeniu międzynarodowej Federacji Byłych Wychowanków, która się w końcu urzeczywistniła. W 1908 roku zrodziło się Stowarzyszenie Byłych Wychowanek.
W 1911 i 1920 odbyły się pierwsze kongresy międzynarodowe BWS. Lata 1953-1956 to czas przekształcania federacji międzynarodowej w konfederację światową, zrzeszającą wszystkie federacje krajowe. W Polsce początki stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich ściśle łączą się
z pierwszym dziełem salezjańskim w Oświęcimiu. Ci, poprzez swoje świadectwo „dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli”, starają się szerzyć ideał wychowania otrzymany w domach salezjańskich, czyniąc to w różnych formach.

 

Joomla templates by a4joomla