Uroczystość św. Jana Chrzciciela w Dolinie Chochołowskiej 24 czerwca 2012


Galeria zdjęć 

   Uroczystość św. Jana Chrzciciela przypadła w tym roku w niedzielę, dlatego też nie trzeba było jej przekładać na inny dzień. Związek Podhalan w czasie pielgrzymki na Jasną górę oraz do Piekar Śląskich zatrzymał się na nocleg w Zabrzu, gdzie pracuje ks. Krzysztof Pilarz, poprzedni proboszcz Parafii Witów. Była więc to doskonała okazja do zaproszenia tak znakomitego gościa do przewodniczenia tej uroczystości i wygłoszenia Kazania na mszy św.
   Uroczystość poprzedziła piesza pielgrzymka szlakiem błog. Jana Pawła II z Polany Siwej od Krzyża Papieskiego do Doliny Jarząbczej.
Pielgrzymka wyruszyła o godz. 8.00.
   Śpiewany różaniec wraz z rozważaniami na temat rodziny towarzyszył pielgrzymom. Główną intencją tegorocznej pielgrzymki było dziękczynienie za 100 lat od poświęcenia kościoła w Witowie.
   Od samego początku obecny był z nami ks. Krzysztof. Ofiarowaliśmy Bogu nasze intencje przy krzyżu papieskim na Siwej Polanie i wyruszyliśmy. Tradycyjnie na czele szedł poczet sztandarowy Związku Podhalan z Witowa. Nad bezpieczeństwem czuwał wierny od lat przewodnik tatrzański p. Maciej Będkowski. Przy gorącej przepięknej pogodzie kilometry uciekały w głębokiej refleksyjnej zadumie i radosnym usposobieniu.
   Przed Kopieńcem zaczęliśmy odprawiać Drogę Krzyżówą. Następnie była okazja do porozmawiania i odpoczynku na Polanie Chochołowskiej. Dolina Jarząbcza to szlak, którym pieszo wędrował bł. Jan Paweł II 23 czerwca 1983 roku. Milcząca modlitewna refleksja pomagała w medytacji w czasie pokonywanie tej części trasy. Na miejscu dokąd dotarł papież przed 29 laty odbył się symboliczny chrzest (Jan Chrzciciel musiał być uszanowany). Ks. Krzysztof Pilarz poprowadził modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia. Pan Piotr Kopeć odczytał fragmentu Tryptyku Rzymskiego, który w tym miejscu się narodził przed laty w sercu Ojca świętego.
   Sumę rozpoczynamy o 13.00. Przewodzi i kazanie głosi ks. Krzysztof Pilarz. Po kazaniu gromkie brawa. Oprawę liturgiczną przygotował Związek Podhalan oraz parafialna schola, przygrywają nam Parafialna Orkiestra Dęta oraz kapela góralska. Jak zwykle są obecne poczty sztandarowe: OSP w Witowie i Związku Podhalan.
   Pielgrzymi mieli okazję siedzieć na nowych ławkach wykonanych przez Wspólnotę 8 Uprawnionych Wsi, natomiast mamy nadzieję, że w przyszłości uda się także zadbać o odnowienie kaplicy. O tej kwestii informował zebranych na końcu mszy św. p. Jan Piczura.
   Obecny proboszcz parafii Witów ks. Jan Lis obchodził swoje imieniny więc były życzenia od młodzieży i Rady Parafialnej. Symboliczny kapelusz góralski był uznaniem, że teraz proboszcz jest już "nas". Sto lat zagrane przez orkiestrę i odśpiewane przez zgromadzonych uczestników liturgii było miłym akcentem tej głębokiej w przeżycia uroczystości.
   Po sumie wszyscy gromadzą się przy watrach przy elektrowni, gdzie koncert daje orkiestra oraz kapela z tańcami góralskimi, wszyscy zbierają brawa od bardzo licznie zgromadzonych turystów.
   Wspólną radość daje nam piękna pogoda, której dzień wcześniej nie było.
   Radość górali, przepiękna banderia konna, tańce i śpiewy przy potoku chochołowskim, wspólne biesiady i niezapomniana jazda wozem przez Dolinę Chochołowską łączą społeczność górali, turystów i gości. Dobrze, że tak piękne zwyczaje są dalej kontynuowane.
   Bogu niech będą za to dzięki.
   (ks. Jan Lis)

Jubileusz 100 - lecia poświęcenia Kościoła
w Witowie


Galeria zdjęć 

    15 lipca 2012r. odbył się odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej, połączony z jubileuszem 100-lecia poświęcenia Kościoła oraz 75-leciem Parafialnej orkiestry Dętej z Witowa. Przygotowania do tej uroczystości trwały już od roku. Spotkania Rady Parafialnej pomagały zaplanować, skoordynować pracę i przygotować wiele szczegółów związanych z tym historycznym wydarzeniem. W czasie wizytacji naszej parafii w grudniu 2011 roku parafianie zaprosili ks. biskupa Grzegorza Rysia do przewodniczenia uroczystościom lipcowym w Witowie. Czcigodny Gość z radością przyjął zaproszenie i życzył owocnego trudu związanego z przygotowaniem się do Jubileuszu Kościoła.

   Aby tak wielkie wydarzenie nie zostało utracone z pamięci parafian, gości i zaproszonych uczestników Liturgii, zostały podjęte starania o wydanie publikacji w formie albumu czy też książki ukazującej historię kościoła na przestrzeni stulecia. Osobą, która posiadała najwięcej informacji oraz materiałów na ten temat była pani Czesława Boblak, która z wielkim zapałem przystąpiła do spisywania zebranych w rodzinnym archiwum materiałów, dokumentów, fotografii. Prosiliśmy Parafian w kraju i poza granicami o udostępnienie fotografii i innych materiałów, które mogą posłużyć do wydania i ubogacenia podjętej publikacji. Prace nad książką trwały do końca maja kiedy to zebrane zapisane dokumenty, fotografie zostały przesłane do składu w drukarni. W międzyczasie zostały podjęte prace związane z przygotowaniem wystawy fotograficznej, która podczas wakacji mogłaby ukazywać. 9 tablic ukazujących historię kościoła, remonty, osoby, które się troszczyły o świątynię, tak duszpasterzy jak i świeckich , zwyczaje i obrzędy kościelne oraz Parafialną Orkiestrę Dętą umieszczono w kaplicy Bożego Miłosierdzia nad kościołem, aby zwiedzający mogli zapoznać się z historią.
   Rozpoczęliśmy odnawianie kaplic różańcowych znajdujących się wokół kościoła, zostały wymienione gonty na dachu zakrystii przy kościele. Parafianie ofiarnie wymyli kościół, plebanię, kaplicę miłosierdzia i bacówkę. Zostały wysłane zaproszenia do szacownych gości tak w kraju jak i zagranicą. Aby duchowo wejść w klimat historycznych przeżyć kazania w niedzielę 10 czerwca wygłosił ks. Bronisław Szymański ukazując historię pracy Salezjanów w Witowie na przestrzenie prawie 60 lat.
   W Niedzielę 15 lipca ukazał się w Gości Niedzielnym artykuł o parafii MB Szkaplerznej w Witowie.
   Program uroczystości przewidywał:
11.00 zbiórka pocztów sztandarowych przy kościele parafialnym
11.30 uroczysta msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Grzegorz Rysia
13.00 koncert Parafialnej Orkiestry Dętej
13.20 przemarsz ze sztandarami do remizy OSP
14.00 obiad w Remizie OSP
15.00 okolicznościowe wystąpienia Gości
15.15 występ młodzieży
15.45 koncert Parafialnej Orkiestry Dętej
   Zgromadzenie salezjańskie reprezentował ks. Ekonom Gabriel Stawowy. Przybył ks. Bronisław Szymański już kilka dni wcześniej, następnie ks. kanonik Jan Frączek, ks. prof. Andrzej Maryniarczyk z Lublina, O. Wojciech Kowalczyk - Pasjonista. Poza tym kapłani z dekanatu Czarny Dunajec, Proboszczowie pracujący w Witowie
(ks. Aleksander Karkoszka, ks. Lucjan Gruszczyński, ks. Krzysztof Pilarz, ks. Jan Gabriel, ks. Tadeusz Goryczka. Wśród władz lokalnych obecny był wójt Gminy Kościelisko p. Bohdan Pitoń oraz Przewodniczący Rady Gminy Roman Krupa.
   Wśród darów ofiarnych został przekazany na rzecz kościoła kielich i patena ofiarowane przez ks. Jana Frączka rodaka, który to dar ks. biskup poświęcił w czasie liturgii.
   W imieniu wszystkich parafian Dostojnego Gościa ks. Biskupa powitała przepięknym wierszem autorstwa p. Józefa Giewonta Klaudia Bzdyk, a słowo od Rady parafialnej skierował p. Piotr Kopeć Prezes Związku Podhalan z Witowa. Liturgię Słowa prowadzili panowie ze Związku Podhalan: Jan Piczura i Stanisław Staszel.
   W modlitwie wiernych, którą w gwarze góralskiej prowadziła p. Kazimiera Bzdyk, pamiętano o tych, którzy z takim poświęceniem przyczynili się do powstania naszego kościoła, nie zapomniano w modlitwie o tych, którzy uczestniczyli w tej uroczystości sercem i myślą, ze względu na odległość (Rodacy z USA i Kanady), chorzy i cierpiący w domach.
   Uroczystość odbyła się na zewnątrz, przy dobrej pogodzie bez deszczu i upału. Po zakończonej liturgii i koncercie orkiestry goście z ks. Biskupem na czele udali się w procesyjnym pochodzie do remizy OSP. Na przedzie ciągnięty przez dwa konie uroczystą delegację prowadził zabytkowy wóz strażacki.
   Gości na uroczystym obiedzie było ponad 170 osób. Po posileniu się głos zabrali ks. biskup Grzegorz Ryś, ks. Gabriel Stawowy, wójt Gminy Kościelisko p. Bohdan Pitoń, Przewodniczący Rady Gminy Roman Krupa, ks. Andrzej Maryniarczyk, ks. Jan Frączek, ks. Bronisław Szymański, autorka książki p. Czesława Boblak. Zebrani goście wpisywali się do Złotej Księgi, a jako pamiątkę z uroczystości odbierali książkę "Historia Kościoła w Witowie". Parafialna Orkiestra Dęta jako dar od władz Gminy otrzymała nowy instrument muzyczny - trąbkę. Spotkanie w Sali OSP uświetniły występy młodzieży, którą przygotowywali: Danuta Gacek, Małgorzata Zawadzka i Stanisław Stosel. Całości przygrywała kapela góralska, a na koniec koncert dała Parafialna Orkiestra Dęta.
   Obecne na całej uroczystości były poczty sztandarowe, OSP, Związku Podhalan, Zespołu Szkół w Witowie. Przedstawiciele różnych grup parafialnych.
   Całość na fotografiach uwieczniła p. Agata Szeliga nauczycielka z Zespołu Szkół w Witowie. Obrazy i przeżycia, których mogliśmy dostąpić można oglądać w galerii na stronie internetowej Witowskiej parafii.
Ks. Jan Lis

Joomla templates by a4joomla