VI Dzień Patrona Szkoły i wizyta ks. biskupa


Galeria zdjęć 

    19 grudnia 2011 roku w Zespole Szkół w Witowie odbył się Dzień Patrona
- ks. Leona Musielaka. Miał on bardzo uroczysty charakter. Wyjątkowego splendoru nadała mu obecność biskupa Grzegorza Rysia, który odwiedził naszą placówkę oświatową podczas wizytacji parafialnej. Gościa w imieniu nauczycieli, uczniów i rodziców powitała p. dyr. Agnieszka Maryniarczyk. Następnie swoje umiejętności recytatorskie i wokalne zaprezentowali laureaci konkursów: Madzia Palenica kl. I, Ania Kopeć kl. II, Agnieszka Chrapkiewicz kl. IV, Grześ Hudyka kl. IV, Marysia Bużek kl. V i Klaudia Bzdyk kl. VI, która wszystkich zachwyciła i wzruszyła piosenką "Mały Książę i róża". Klasa III gimnazjum pod kierunkiem p. Marty Osadzińskiej przygotowała prezentację multimedialną na temat pobytu ks. Leona Musielaka w Witowie. Natomiast uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum wystąpili w inscenizacji "Sceny z życia ks. Leona Musielaka". W Dniu Patrona szkołę odwiedzili przedstawiciele Rady Rodziców, którzy przygotowali słodki poczęstunek dla zaproszonych gości. Święto szkoły zakończyło się spotkaniem ks. biskupa Grzegorza Rysia z nauczycielami i rodzicami.

Wizytacja kanoniczna ks. biskupa Grzegorza Rysia 17 - 19 grudnia 2011

 Galeria zdjęć 

Zgodnie z ustaleniami wcześniejszymi ks. Biskup oczekiwany był w parafii w piątek wieczorem. Aura w tym czasie była dosyć ostra, wiał halny wiatr, w górach ponad 100 km/h; przy wieszaniu transparentu trzeba było mocno się trzymać, aby nie spaść z drabiny. W tej pracy okazali się niezawodni p. Stanisław Gąsienica i p. Józef Zawadzki.

   Wieczorem wyłączono prąd, wiatr się nasilał, organizacyjne sprawy przebiegały jednak bez zastrzeżeń. Kiedy z ks. Piotrem siedzieliśmy w suterenie (kuchnia) pojawił się jakiś człowiek ze światełkiem. Otwierając okno, zapytałem, - Kogo Pan Bóg prowadzi? Okazało się, że to szedł kierowca wraz z ks. Biskupem oświetlając nikłym światłem z komórki telefonu drogę. - A biskupa nie potrzebujecie? - zapytał ks. Biskup.

   Takie oto powitanie nastąpiło w Witowie ks. Biskupa Grzegorza Rysia. Zjedliśmy kolację przy świecach (częściowo były to znicze nagrobkowe) i ok. 20.00 powróciło światło.
Po kolacji omówiliśmy program na poszczególne dni i udaliśmy się spać. Dziękując, że wraz z przybyciem ks. Biskupa do Witowa powróciła energia elektryczna.

   Kolejny dzień (sobota 17.12.2011) rozpoczął się dość wcześnie o g. 6.00 - godzinki, o 6.30 ks. Proboszcz Jan Lis wraz ze służbą liturgiczną w asyście ks. Dziekana Michała Klisia i wicedziekana ks. Krzysztofa Kocot powitał w drzwiach kościoła ks. Biskupa relikwiami św. Jana Bosko. Ks. Biskup pokropił wiernych wodą święconą i udał się na modlitwę prze Najświętszym Sakramentem. Zgodnie z ceremoniałem wizytacji kanonicznej biskupa danej parafii nastąpiła formuła powitania i modlitwa wraz z wiernymi. Ks. Proboszcz skierował słowo powitania, podkreślając okoliczności w jakich przychodzi parafianom witać tak Czcigodnego gościa (rok beatyfikacji bł. Jana Pawła II, przygotowania do nawiedzenia parafii obrazem Jezusa Miłosiernego, i jubileuszem 100 lecia poświęcenia kościoła); prosił o błogosławieństwo dla dzieci, młodzieży, małżeństw, a szczególnie chorych i cierpiących. Przedstawiciele parafii (Piotr Kopeć i Kazimiera Bzdyk) powitali w imieniu wiernych oraz młodzież i dzieci.

   Ks. Biskup przewodniczył mszy św. roratnej, wygłosił kazanie i wylosował zgodnie z tradycją rorat w Witowie figurkę Matki Boskiej dla szczęśliwego dziecka.

   Po śniadaniu ks. Biskup wraz z ks. Proboszczem udali się do chorych, małżeństwo p. Zych Władysława i Marii - 63 lata po ślubie) oraz dwóch babć: Marii Nędza i Rozalii Długopolskiej. Wjeżdżając na podwórko p. Zych zauważyliśmy, że p. Maria wychodzi z szopki niosąc naręcze drewna na opał; ks. Biskup podszedł wziął z rąk babci drwa i razem weszli do izby. Ten prosty i spontaniczny gest ukazał prostotę i wrażliwość ks. Biskupa.

   Po wizycie u chorych od razu pojechaliśmy do Doliny Chochołowskiej, na Siwej Polanie dosiadł się do nas p. Jan Piczura i wspólnie dojechaliśmy do Wyżniej Bramy Chochołowskiej - Kopieniec. Tam czekał woźnica (Wojciech ...), przesiedliśmy się na bryczkę i dojechaliśmy do początku Doliny Jarząbczej, dalej już pieszo doszliśmy do końca szlakiem Jana Pawła II, ks. Biskup miał okazję w samotności odmówić różaniec, nabrać świeżego powietrza. Co Prawda padał gęsty śnieg, nie było żadnych widoków, (niski pułap chmur) ale to nie przeszkadzało. Przy obelisku z tablicą poświęconą bł. Janowi Pawłowi II odmówiliśmy Anioł Pański i udaliśmy się do kaplicy św. Jana Chrzciciela na Polanie Chochołowskiej. Zatrzymaliśmy się na chwilę modlitwy i ruszyliśmy szlakiem w kierunku schroniska. Tam skosztowaliśmy tradycyjnej szarlotki z gorącą herbatą.

   Kolejnym punktem programu sobotniego dnia była wizyta u Sióstr Córek Bożej miłości. Cała wspólnota sióstr oczekiwała na nas w kaplicy, Przełożona powitała kwiatami ks. Biskupa, następnie po modlitwie udaliśmy się na obiad.

   Po obiedzie ks. Biskup odwiedził rodziny kapłanów. Ks. Wojciecha Kowalczyka - pasjonisty (wyświęcony w tym roku) oraz ks. Andrzeja Maryniarczyka - salezjanina.

Kolejnym punktem tego dnia było spotkanie z grupami parafialnymi w kościele (schola LSO, Orkiestra Parafialna i Róże Różańcowe). Schola zaśpiewała po góralsku pieśń na powitanie, orkiestra zademonstrowała swoje umiejętności dęte a róże pomodliły się 10 różańca w potrzebach parafii i ks. Biskupa. Ks. Biskup przewodniczył mszy św. wygłosił Słowo Boże i udzielił indywidualnego błogosławieństwa.

   Młodzież powitała ks. Biskupa wierszem następującej treści:

Wielkom se tys wielkom
uroczystość mome
bo ks. Biskupa
w parafii witome

Witaj ze nom witoj
w nasym kościółecku
malućkim drewnianym
i tu na brzyzecku

Witome Ciy straśnie
w tym przepiknym graniu
serca otworzymy
Twojemu wezwaniu

Niekże Twoja mądrość
i to słowo Boze
bardziej nos umocni
w Chrystusowej wierze

Odwiedzos, odwiedzos,
Podhalańskie wioski
każdy chce opedzieć 
syćkie swoje troski

Oby Twa wizyta
plon obfity dała
w nasyk ludzkich sercach
na zawse ostała.

   

Wizytacja kanoniczna Jego Ekscelencji ks. biskupa Grzegorza Rysia
17 - 19 grudnia 2011

Tego wieczoru czekało ks. Biskupa jeszcze spotkanie z radą parafialną. Przedstawiciele parafii dzielili się tym ,czym parafia żyje, okazywali wdzięczność za dobrą współpracę z kapłanami ze Zgromadzenia Salezjańskiego. Pytali też, czemu tak długo im przyszło czekać na erygowanie parafii, bo przecież plebania stała już od 1955 roku, Kapłan na stałe przebywał od roku 1953, a dopiero w r. 1985 utworzona została Parafia. Boże dzieła wymagają czasu, ale jak podkreślił ks. Biskup, Witowianie ten okres dobrze wykorzystali. Na uwagę zasługuje duża liczba młodzieży, która po ukończeniu gimnazjum pragnie dalej się uczyć w szkołach średnich oraz zdać maturę i kształcić się na studiach. Parafię czekają dwa bardzo ważne wydarzenia: Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego 20/21 marca 2012 roku oraz jubileusz 100 - lecia poświęcenia Kościoła 15 lipca 2012 roku.

   Ks. Biskup poprosił o objęcie troską ludzi potrzebujących, ubogich, chorych, samotnych. Dowartościować należy wolontariat, aby owocem peregrynacji były konkretne długotrwałe dzieła miłosierdzia.

   Niedziela to przede wszystkim głoszenie słowa Bożego na mszach św. (których w Witowie jak na taką małą parafię, jest wyjątkowo sporo), Przewodniczenie liturgii, modlitwa różańcowa za zmarłych na cmentarzu oraz posługa w konfesjonale. Po mszach św. ks. Biskup udzielał indywidualnego błogosławieństwa osobom, które podchodziły do stopni ołtarza.

   Najbardziej uroczysty charakter miała suma o g. 11.00, której przewodniczył ks. Biskup, oprawa muzyczna, występ kapeli góralskiej, modlitwa wiernych prowadzona przez związek Podhalan i procesja z darami wraz z komentarzem.

   Poniedziałek to poranne spotkanie z dziećmi na roratach i potem w szkole. Dla szkoły był to ważny dzień ze względu na Patrona, którym w Zespole Szkół w Witowie od roku 2006 jest Salezjanin - ks. Leon Musielak. Po powitaniu kwiatami przez grono nauczycieli oraz uczniów zaprezentowali się uczniowie laureaci różnych konkursów recytatorskich oraz muzycznych. Prezentacja multimedialna ukazała sylwetkę patrona szkoły, a spektakl wystawiony przez uczniów gimnazjum podkreślił niezłomny charakter ks. Leona i jego wielki wpływ na młodych ludzi. Spotkanie z uczniami zakończyło się słowem ks. Biskupa, w którym ukazał wielką postać św. Krzysztofa, który szukał w życiu komu ma służyć. Jeśli Chrystus nam ciąży, jak św. Krzysztofowi, wówczas bardziej doceniamy nasza wiarę.

   Ostatnim punktem wizytacji ks. Biskupa było spotkanie w gronie nauczycieli, Rady Rodziców oraz pracownikami szkoły.

   Był to owocny i bardzo pracowity czas dla ks. Biskupa i ostatnia parafia w dekanacie Czarny Dunajec. Niech głoszone słowo umocni nas w wierze, ugruntuje w dobru i da silną nadzieję na drogach naszego życia.

Joomla templates by a4joomla