Rada Parafialna stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Rada zbiera się na posiedzeniu przynajmniej raz na kwartał. Zebranie zwołuje proboszcz i przewodniczy obradom. Opinie wyrażane przez członków Rady na posiedzeniach są bardzo pomocne w kierowaniu parafii. Z każdego zebrania jest sporządzony protokół, który zostaje odczytany na następnym posiedzeniu. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jednak głos doradczy w potęgowaniu działalności pasterskiej. Członkowie Rady powinni docierać do parafian stojących z dala od Kościoła lub zachwianych w wierze. Rada winna omawiać sprawy materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek, na przykład: kościół i jego otoczenie, kaplice, pomieszczenia i obiekty parafialne. Rada powinna wspierać proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii. Ponieważ wykonywanie tych zadań wymaga od członków Rady dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu religijnej wiedzy, to powinni oni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i swoją wiedzę poprzez czytanie Pisma Świętego, rekolekcje.

Skład rady parafialnej

 
1. Ks. Jan Lis     tel. 18 207 17 93
2. Ks. Jacek Jurczyński
3. Ks. Józef Komosa
4. Jacek Chrobak - organista
5. Kazimiera Bzdyk- sołtys -
6. Piotr Kopeć - prezes ZP, radny 
7. Józef Szwab - radny, inż.
8.  Bronisława Gach
9. Jan Piczura - sekretarz Wspólnoty 8 Wsi
10. Stanisław Stosel - Dzianisz Zagrody
11. Krzysztof Długopolski - Kojsówka, Płazówka
12. Agnieszka Maryniarczyk - dyr. Zespołu Szkół
13. Władysław Pawlikowski


 
 

 
Joomla templates by a4joomla